PODZEMÍ CÍRKEVNÍCH STAVEB 

Klášter Velehrad 

V červenci roku 2004 jsem podnikl šňůru akcí na Moravě ve spolupráci jak jinak, než z brněnskou Agarthou a jednou z nich byla zastávka v klášteře Velehrad. Není to klášter nijak veliký a tudíž...

Příbor - podzemní chodby

V sobotu jsme dorazili do Příboru a pan místostarosta nás již očekával. Vešli jsme hlavním vchodem do objektu kláštera a hned vlevo ve vstupní hale se nalézal vchod do sklepení.

Klášter Louka ve Znojmě

Naše víkendová akce v moravském podzemí začala dnem 14. května 2004 v areálu louckého kláštera ve Znojmě. Ten má podzemních chodeb a prostor dosti, leč v současné době jsou stále většinou pod vodou, řádově do výše kolen. Již minulý rok jsem areál ...

Klášter Pivoň

Severovýchodní křídlo má 5 sklepních kójí, klenutých, na cihlu stavěných, propojených mezi sebou průchody, bez dveří. Tedy nikoliv žádné chodby. Stejně je tomu tak u křídla jihovýchodního. Pod podlahou se nachází několik sklepních kójí, 

Klášter Teplá 

Jdeme rovně jižním směrem, asi 10 metrů a narážíme na jakousi místnůstku, klenutou. V jižní stěně chodba pokračuje rovně dál, vpravo je odbočka do tzv. ledárny. Jedná se o místnost ...

Klášter u N. Bystřice

Po vstupu bočními dveřmi do kostela vidíme, že v podlaze přímo proti nám zeje odkryté ústí podzemních prostor. Samozřejmě neváháme, nasazujeme přilby, rozsvěcíme naše supersvětla a začínáme se soukat dolů.

Klášter Doksany

V červenci roku 2002 podnikl náš klub dvě výpravy do podzemních prostor kláštera v Doksanech na Litoměřicku. V první jsme se zaměřili na prohlídku historických sklepení, ve druhé na systém odvodňovacích a odpadových štol. I když se v klášteře ...

 Historická sekce Speleo klubu Kladno navštěvuje podzemí církevních staveb poměrně často. Ve většině případů se jedná o podzemní prostory velmi zajímavé od starých hrobek, kasemat, nejrůznějších sklepení a únikových chodeb. Vydejte se s námi za tajemstvím podzemí klášterů, kostelů a dalších staveb.  

Opevněný kostel v Kurdějově

Účel naší výpravy nebyl badatelského rázu. Podzemí opevněného kostela je poměrně známé. V souvislosti s generální opravou kostela došlo k archeologickému výzkumu, zaměřenému k zmapování všech prostor této významné archeologické památky.

Strahovský klášter v Praze

O existenci podzemních prostor pod Klášterem premonstrátů na Strahově se v kruzích zájemců o podzemí Prahy mnohé ví. V roce 1980 na podnět Památníku národního písemnictví, v souvislosti s propadem svahu před vinárnou 'Oživlé dřevo" probíhal ...

Podzemí kostela v Bělči

Přijíždíte-li do obce Běleč, již z dálky spatříte nad střechami domků věžičku kostela sv. Mikuláše. Stavba se nachází uprostřed obce na výrazném návrší a patří mezi významné památky. 

 

Klášter Český Dub

Po právě straně stoupají schody nahoru, do 1. pater sklepů. Nejprve se dostaneme do velké klenuté místnosti, vysoké asi 3-4 metry a široké kolem 5 – 6 metrů. Je zaklenuta od podlahy. Uprostřed její levé strany je schodiště, kterým se lze dostat...

Hronský Benedikt - Slovensko

Přístupovou cestu do okolí kostela dodnes střeží hlavní brána. V té je vyražen otvor do místnosti strážnice, ale dál do podzemí nepokračuje...

Klášter Chotěšov

Vracíme se zpět ke hlavnímu schodišti. Tam se však nevydáváme zpět nahoru k východu, ale pokračujeme dále po schodišti dolů, dalších asi 10 schodů. Opět portál vpravo. Vcházíme do poměrně dlouhé, nízké a ponuré chodby. Po pár metrech ...

Klášter sv. Dobrotivé v Zaječově.

Naproti prostřednímu křídlu kláštera, ve svahu, se nachází polorozpadlý portál vstupu do nějaké chodby. Začal jsem se tedy soukat dovnitř. Ostatní čekali venku, a byli zvědavý co budu hlásit...