VALTICE

 

Podzemí města Valtice  Jaroslav Hrouda 2004 fotografie Kamil Pokorný

   V sobotu 15. května jsme den zakončili prohlídkou podzemí ve Valticích. Jednalo se o starý vodovodní systém, který zůstal částečně funkční zachován dodnes. Nalézá se v kopci zvaný „Homole“ na kterém jsou velké a rozlehlé vinice.Mapu jsem ani nekreslil, neboť se nejedná o žádný spletitý systém chodeb a odboček a je tudíž snadno popsatelný. Asi v polovině kopce se nalézá ve svahu obezděný portál se železnými dveřmi, nápadně připomínající vstup do vinného sklepa.

      

           Otvíráme dveře a vcházíme. Na začátku se nalézá větší klenutá místnost, postavená z cihel. Na jejím konci vchází do svahu chodba, také klenutá a z cihel. Je vysoká asi 1,7 metru a široká přes 1 metr. Je naprosto rovná a táhne se do dálky v dělce asi 170-200 metrů. Na jejím konci je však bohužel zával z naplavené hlíny po velkých deštích v minulém roce.

Je však prokázáno, že pár metrů za zavalením, nebo spíše ucpáním chodby, vchází tato do kruhové šachtice o průměru asi 2,5 metru ústící k povrchu. Hloubka této kolmé šachtice je asi 20 metrů.

Z této šachtice pokračuje chodba mírně vlevo, avšak již neprůlezným profilem. Po asi 50 metrech výše v kopci se nalézá další, obdobná šachtice a z ní opět chodba pokračuje stejným, neprůlezným profilem mírně vpravo. Po dalších asi 70 metrech chodba končí v další šachtici tzv. Reistně, stejných parametrů jako předešlé. Dále již chodba pokračování neměla.

O to zajímavější jsou informace pana starosti, že u zámku se nalézá řada barokních štol a chodeb a také rozsáhlé podzemí valtického zámku. A to je předmětem našeho dalšího průzkumu, který se plánuje v nejbližší době. Pozadu nezůstanou ani známe vinné sklepy valtické.

        

          ©  montanya.org 2005