VALTICE

 

Vinné sklepy  Jaroslav Hrouda 2004 fotografie Radek SAD Soudek

   Začátkem července roku 2004 jsme navázali s brněnskou Agarthou na průzkum vodovodního systému pod kopcem Homolí ve Valticích na Moravě. Další akce navázaly na   informace pana starosty, že u zámku se nalézá řada barokních štol a chodeb a také rozsáhlé podzemí valtického zámku.Poslední, již jen obrazovou reportáží se staly vinné sklepy ve Valticích.

      

   V současné době zpracovává akciová společnost Vinné sklepy Valtice kolem 5 000 tun vinných hroznů ročně. Hrozny pocházejí z vinic ležících na nejlepších polohách táhnoucích se podél rakouské hranice od Valtic přes Mikulov, Dolní Dunajovice až po Drnholec.

   Společnost Vinné sklepy Valtice je i v současnosti, tak jako tomu bylo bývalo v minulosti, největším pěstitelem vinné révy na území České republiky. Je kapitálově propojena s akciovou společností Vinofrukt Dolní Dunajovice, která hospodaří na 420 hektarech vinic.

   V nových výsadbách se společnost orientuje na odrůdy světového sortimentu, jako je Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Rulandské a Sauvignon. Roční výrobu 4 miliónů lahví vína zvládají technologové a sklepmistři pomoci nejmodernějšího vybavení včetně řízeného chlazeného kvašení.

   Víno je uloženo jak v historických sklepích v dřevěných i barikových sudech, tak v nově vybudovaných klimatizovaných nadzemních halách v nerezových cisternách. V původním sklepě zámeckém z roku 1430 o současné kapacitě 600 tisíc litrů dnes zrají v dubových sudech především vína červená. Z roku 1640 pochází sklep, pro jeho půdorys nazývaný “Křížový”.

   Jeho monumentální hlavní šíji dlouhou 120 m křižuje 100 m dlouhé rameno. Sklep pojme přes 1 milion litrů vína uloženého v dubových sudech i nerezových cisternách a zrajícího v 300 tisících lahví aby získalo nejvyšší jakost odrůdových vín archivních.

Zdroj : Vinné sklepy Valtice

        

          ©  montanya.org 2005